Dinî Terim Sözlüğü

“Dinî Terimler Sözlüğü”, Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber’in hadislerinin ve temel dinî eserlerin anlaşılmasına yardımcı olmayı amaç edinmektedir. Dinin anlaşılmasında insanı edilgenlikten kurtarıp özne konumuna getirmeyi hedeflemektedir. Bunu da bu sözlük din öğretimi terimlerinin anlamları üzerinde düşündürmeye ve onlar hakkında fikir üretmeye yönlendirerek yapmaya çalışacaktır. Böylece öğrenci, Kur’an’ın insandan talebi olan “etkin okuma (oku-düşün-anla-yaşa)”ya ulaşılabilecektir. Öğrenciler, bunu başardıkları zaman din alanı ile ilgili kavramları içselleştirerek kullanabilecek ve kendi aralarında terminoloji birlikteliğini sağlayacaklardır.

Dinî Terimler Sözlüğü, hem ilahiyat alanına giren dersler arasındaki bütünlüğün en etkili şekilde gerçekleştirilmesi hem de din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin amacına ulaştırılması için önemli bir öğretim malzemesidir.

Sözlüğün içeriğinde, din öğretimi terimlerinin kavram olarak tanımları verilmektedir. Hitap edilen öğrencilerin, dil bilinci verilecek çağda bulunmaları nedeniyle sözlükte kullanılan dil; dil sevgisi, dil bilinci bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Bunun için diğer derslerle uyumlu, sade ve anlaşılır bir Türkçe benimsenmiştir. Bu sözlüğün tamamlanmasıyla, öteden beri hissedilen bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.

Dinî Terimler Sözlüğü’nün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.